Marc Soldevila

Inicio » Artistas » Marc Soldevila

Descripción

Els paisatges reals

En Marc pinta pensant en la realitat, cada fragment de la realitat té un moment en el que la llum el fa excepcional. A partir d’aquesta premisa podem establir que tot es pot pintar, únicament cal saber trobar el moment, tenir la mirada descubridora.

Els paisatges d’en Marc són moments de realitat equilibrats i bells: tenen la mirada descubridora.

En aquests paisatges, el dibuix és precís i mesurat, molt allunyat del detall obsessiu, de detallar per detallar. El dibuix explica i suggereix : un petit cop de llum en una cornisa explica la profunditat d’un carrer.

En la realitat, el color canvia continuament, la llum no és mai la mateixa entre dos punts separats ni que sigui 10 centímetres. Saber llegir la realitat a partir de la llum no és fácil. Aquests són els ulls del pintor.

La seva pintura no ens ha deixat mai de sorprendre, s’arrisca a cada nou quadre, no es conforma en el que ja ha assolit.

Pensem que compartim un punt de vista similar: la pintura necessita temps, temps contra la pressa, reflexió.

Agraïm a en Marc que sigui pintor i que per damunt de tot construeixi una obra única i coherent i que s’emmiralla en la millor tradició de la pintura realista.

Josep i Pere Santilari