Juan Tenorio

Inicio » Artistas » Juan Tenorio

Descripción

Juan Antonio Tenorio té l’encert de saber expressar amb la seva pintura, feta de línia i de color, descriptiva d’uns fets i d’uns llocs concrets que ha vist i ha sentit al llarg dels seus viatges, els sentiments que neixen de la realitat i van cap al món dels somnis i de les interpretacions. Guarda sensacions, però també diversitat de testimonis materials que després, en el moment de posar-se davant de la tela per a crear amb les formes, emergeixen i es fan elements imprescindibles de cada quadre.

Els collages són importants en els seus quadres. Però no pas com fórmules complementàries en relació a unes estructures, sinó per ells mateixos, pel que suggereixen. Persona imaginativa i que s’ha fet a ell mateix, gràcies a la seva gran curiositat creativa en relació a tot el que l’envolta, ha establert conceptes que, aparentment dispersos en els seus orígens, després encaixen en les composicions generals. Cal mirar amb atenció tot el que ens diu, ja que res del que expressa per mig d’un discurs plàstic que, en principi, es troba centrat en un tema, sense mai deixar les arrels, creix i es ramifica en diversitat de situacions. Són les seves, com és natural, però tenen molt a veure amb la nostra acció col·lectiva, perquè són filles d’impulsos comercials, de notícies informatives, de rètols i de llums que fan intencionades pampallugues per a cridar la nostra atenció com ciutadans d’un país i d’uns determinants moments que hem compartit sense, potser, saber-ho, posats en les nostres coses, sense pensar que també eren dels altres.

La pintura de Tenorio és, alhora, activa en el pensament i equililibrada en les formes. Construeix amb harmonia entre els temes i el seu entorn, però sap sortir de tot el que pugués semblar encotillament. Té la virtut d’ésser lliure i de mantenir-se en aquesta posició, encara que sap prou bé de les limitacions que cada persona posa als altres en nom dels interessos col·lectius. Utilitza la fantasia a partir de la realitat, ja que sap que des de la mateixa és lliure per construir uns móns en els quals les idees són molt més sòlides i atractives que les realitzacions materials.

Un camp de blat o d’ordi -invento l’exemple, ja que és molt possible en la seva manera d’expressar-se- pot portar a Tenorio a pensar en les onades del mar i fer que aquestes avancin en un instant per un paisatge d’interior, en el que hi ha diversitat de coses. Combina amb encert els colors, però també els impulsos del pensament. Aconsegueix que el mateix tingui la plenitud que, en el fons, demana la plàstica.

TENORIO I L’AMPLITUD DEL PENSAMENT PICTÒRIC per Josep M.Cadena